כללים לבחירת סיסמא
אורכה שמונה תווים
 
מכילה אות גדולה - [A-Z]
 
מכילה אות קטנה - [a-z]
 
מכילה ספרה - [0-9]
 
מכילה אותיות וספרות בלבד - [A-Za-z0-9]
 
אינה קלה לניחוש
 
אינה זהה לסיסמא הקודמת